Nikon F Photomic T 6744435

Copyright © Richard de Stoutz 2008.
Copyright © Richard de Stoutz 2008.Copyright © Richard de Stoutz 2008.
mouseover to enlarge