Nikon F Photomic T 6770383

Copyright © Richard de Stoutz 2008.
Copyright © Richard de Stoutz 2008.Copyright © Richard de Stoutz 2008.
mouseover to enlarge